توسعه و تجهیز در یک نگاه

شركت در تاريخ 03 شهریور ماه 1394 تحت شماره 20565 در اداره ثبت شركت¬هاي تهران به صورت شركت سهامي خاص به ثبت رسید. نام شركت بموجب مصوبۀ مورخ 22/07/1394 مجمع عمومي فوق العاده به شرکت توسعه و تجهیز معادن امداد تغيير يافته است. مركز اصلي شركت در بلوار نلسون ماندلا خیابان یزدان پناه پلاک 1 طبقه چهارم واقع است.

خط مشی

  • ما با بكارگيري شيوه ها و روشهاي جديد مديريتي متعهد به برنامه ريزي و تلاش مستمر با اتكا بر سرمايه هاي انساني و معادن غني شركتهای گروه جهت افزايش رضايت بازار در استفاده از محصولات و خدمات خود هستيم. ما مي خواهيم محصولات توليدي مان با بهترين كيفيت و با قيمت مناسب و تنوع مورد نياز به بازارهاي مصرف ارائه گردد، به طوريكه در تمام كشور همه توليدات ما را توصيه و به رسميت بشناسند. ما مي خواهيم از طريق توانمند سازي كاركنانمان به عنوان يك شريك ارزشمند و قابل اعتماد در جامعه كاري خود شناخته شويم.